Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Ingrid Wassenaar gevestigd te Leeuwarden. Ingrid Wassenaar spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar websites te beschermen. Door het achterlaten van jouw persoonsgegevens op de website ga je er mee akkoord dat Ingrid Wassenaar je gegevens, overeenkomstig dit Privacy Statement, gebruikt.

Ingrid Wassenaar
info@ingridwassenaar.nl
Adres: Greftswal 1 9036 LM Menaam
Bezoekadres: Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden (kantoor rechts, benedenverdieping)
BTW nr. NL153635952B01
KVK nr. 75089793

Persoonsgegevens
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een (gratis) online training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt gedaan of andere aanvragen doet voor een van onze producten en/of diensten zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. De door jou aangeboden gegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
* Naam
* Adres
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* Emailadres

Je hebt recht op inzage in en correctie van de door ons verwerkte persoonsgegevens welke betrekking hebben op jezelf. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken of als je wenst dat wij je gegevens uit onze bestanden verwijderen, kun je een verzoek hiertoe richten aan Ingrid Wassenaar via e-mail: info@ingridwassenaar.nl. Op verzoek verlenen wij je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie en/of deze informatie wenst te corrigeren, kun je eveneens contact opnemen met Ingrid Wassenaar.

Internet
De informatie die ontstaat door je gebruik van het Internet wordt door ons gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, waaronder de inhoud en diensten van onze websites en als marketinginformatie. Onze website bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het naleven van de privacy regelgeving door, noch voor de inhoud van deze websites.

Veiligheid
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd. De persoonsgegevens die door Ingrid Wassenaar worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van/ en Ingrid Wassenaar en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Ingrid Wassenaar privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres). Wij gebruiken cookies om je een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Je hebt op je eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken.

Social Media
Content kan online gedeeld worden via Social Media. Lees de privacy verklaringen van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je verschillende privacy verklaringen.
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn

Plichten
Ingrid Wassenaar verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ingrid Wassenaar via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ingrid Wassenaar de betreffende dienst niet aanbieden.

Ingrid Wassenaar behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Ingrid Wassenaar dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ingrid Wassenaar te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@ingridwassenaar.nl

Deze privacy verklaring is van 24 februari 2020. We behouden ons het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.