Hoofdstuk 4: Als de trein uiteindelijk tot stilstand komt…